Sbor dobrovolných hasičů BOROTÍN - vše co Vás zajímá o hasičích ze sdrce Malé Hané | Sdružení hasičů Čech,Moravy a Slezska - Sbor dobrovolných hasičů Borotín

O sboru

Základní informace

 • reg. číslo 621035
 • počet členů výboru 6
 • počet členů 72 (k 31. 12. 2020)
 • kolektivy mladí hasiči, ženy

 

Složení výboru a kontrolní rady

 • zvolených výroční valnou hromadou 18. 1. 2020 

 

VÝBOR SDH

 • starosta Petr Kouřil
 • velitel Libor Toul
 • pokladník Věra Neubauerová
 • referent mládeže David Kubík
 • referentka žen Jana Širůčková, DiS
 • člen výboru Milan Vlasák
 • člen výboru Tomáš Letfus (zemřel 12. 9. 2021)

 

KONTROLNÍ A REVIZNÍ RADA SDH

 • revizor Zdeněk Lizna
 • člen Ing. Zdeněk Toul
 • člen Zdeněk Čapka
Celkem návštěv:
Dnes: