Sbor dobrovolných hasičů BOROTÍN - vše co Vás zajímá o hasičích ze sdrce Malé Hané | Sdružení hasičů Čech,Moravy a Slezska - Sbor dobrovolných hasičů Borotín

Nástěnka

volební valná hromada SDH - sobota 18. ledna 2020 od 17:00 v kulturním domě v Borotíně

Vážení členové našeho sboru, srdečně Vás zvu na volební valnou hromadu našeho sboru.

 

Program:

 

 1. Zahájení a přivítání hostů
 2. Volba návrhové a mandátové a volební komise a ověřovatelů zápisu
 3. Zpráva výboru sboru o činnosti za rok 2019
 4. Zpráva kontrolní a revizní rady
 5. Řádné volby Starosty, ostatních členů výboru a Revizora sboru
 6. Volba delegátů sboru na valnou hromadu okrsku a shromáždění delegátů OSH
 7. Diskuse:
 • Rámcový plán práce na rok 2020 – dělba garantům
 • Ocenění členů

8. Návrh a schválení usnesení

 1. Závěr

 

 1. Občerstvení a fotoprojekce (oslavy, cvičení, zásahy)

Kompletní pozvánku najdete níže. Předem děkuji a těším se na Vaši účast, která je velmi nutná, abychom řádně zvolili nové vedení.

 

Jménem výboru

Libor Toul, starosta

---

Pozvánka na valnou hromadu

Kandidátní listina - návrh

 

Přípravná schůze 13. 12. 2019:

Dopis starosty členům

Dotazník

Stanovy SH ČMS

 


RÁMCOVÝ PLÁN AKCÍ 2019

 • sobota 12. ledna - valná hromada
 • neděle 3. února - výbor sboru (příprava ples)
 • sobota 16. února - hasičský ples
 • neděle 3. března - výbor sboru a setkání členů (příprava karneval)
 • sobota 16. března - dětský karneval
 • neděle 7. dubna - výbor sboru (příprava sběr)
 • sobota 13. dubna - sběr železa a jarní úklid hasičárny
 • neděle 5. května - výbor sboru
 • sobota 11. května - okrsková schůze Pamětice
 • sobota 25. května - okrsková soutěž Knínice
 • neděle 2. června - výbor sboru (příprava oslavy)
 • červen - čištění koupaliště
 • neděle 7. července - výbor sboru a členská schůze (služby oslavy)
 • červenec - čištění koupaliště
 • sobota 27. ČERVENCE - OSLAVY VÝROČÍ 130 LET OD ZALOŽENÍ SDH BOROTÍN
 • neděle 25. srpna - výbor sboru a členská schůze (služby soutěž, pouť)
 • sobota 7. září - soutěž mladých hasičů
 • sobota 14. září - předpouťová zábava
 • neděle 6. října - výbor sboru
 • neděle 3. listopadu - výbor sboru a členská schůze (služby sametovka)
 • sobota 16. listopadu - Sametová pařba 
 • sobota 7. prosince - Mikulášská nadílka
 • pátek 13. prosince - pracovní členská schůze (příprava voleb a valné hromady)
 • neděle 22. prosince - vánoční koledování
 • sobota 18. ledna 2020 - valná hromada sboru - volby výboru na období 2020-2024

* výše uvedené termíny a akce jsou orientační a mohou se dle potřeb sboru operativně měnit a doplňovat. Nejsou zahrnuty další plánované akce mladých hasičů, sportovních kolektivů a zásahové jednotky.

Celkem návštěv:
Dnes: